yeni ürünlerimiz
hakkında bilgi almak için...

hemen bizimle iletişime geçin!

0232 - 478 33 60

FONKSİYONLARI

• FLORA-X, içerdiği biyolojik madde sayesinde besin ele-mentlerinin tamamını (biyolojik şelatör) generatif ve vegetatif faaliyetlerin olduğu zamanlarda, yapraklar,gövde,dal ve kök sistemlerı tarafından alınımını sağlayarak bitkinin tüm organlarına dağıtımını sağlayan bir üründür. 

• FLORA-X,tüm bitkilerde herbisit fitotoksitesini azaltan önemli bir ajandır.Eski ve zarar görmüş hücreleri yeniler.Hücre yapısının stabil bir hale gelmesini sağlar,hücre yenilemesi yaparak zarar görmüş aksamları hızla iyileştirir. Hücrelerdeki zararlı ve toksik maddeleri temizleyerek bütün bitkilerde herbisit fitotoksitesini ortadan kaldırır. 

• FLORA-X,bitkilerin bünyesindeki enzimleri yoğun bir şekilde çalıştırır.Bu sayede bitki gelişimi sağlıklı bır şekilde hızlanır. Bitkilerin metabolik  faaliyetlerini  düzenli bir şekilde hızlandırır.Tohumların çimlenme gücünü artırır.Hastalık ve zararlılara karşı mukavemeti atırırır. 

• FLORA-X, bitkilerin kök sistemlerini geliştirmesi sonucunda toprak patojenlerine ve zaralılarına karsı bitkiyi daha mukavim bir hale getirir. 

• FLORA-X, kullanılan bitkilerde her sıcaklık ve ışık şiddetinde  fotosentez yapmasını sağladığı için, yoğun bir klorofil sentezi oluşumu sağlar. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan organik maddeleri karşılayarak protein ve karbonhidrat miktarını artırdığı için meyvelerdeki renk, irilik, tat ve kaliteyi azami derecede artırır. 

• FLORA-X, Cryopprotectan etkisiyle bitkileri kurak, sıcak ve don gibi olumsuz etkilere karsı sağlamlaştırır.Tam anlamıyla biostimulant etkiye sahiptir.(-5 dereceye kadar ani ve kısa süreli düşüşlerde bitkinin zarar görmesini engeller)Bitkilerin  şoktan çabuk çıkmasını sağlayarak, oluşan lezyonları, doku generasyonu yaparak iyileştirir. 

• FLORA-X,çiçeklenmeyi artırarak daha fazla meyve tutumu sağlanmış olur.Daha kaliteli iri ve üniform meyveler oluşur. 

• FLORA-X, tüm pestisit ve bitki besin elementleriyle karıştırılabilir.(Yağlarla ve CaO hariç) suyun yüzey gerilimini kırdığı için tam kaplama sağladığından ekstra yayıcı yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur.Ayrıca uygulanan pestisitlerin alımını kolaylaştırarak etkinliğini artırır. 

• FLORA-X,tamamen çevre dostudur. Pestisit fitotoksitesini önemli ölçüde yok eder. Bu özelliği sayesinde tüm bitkilerde ilaç kalıntısı veya diğer toksik maddelerin kalıntısı azalır.Bitkilerdeki pestisit rezidüsünü engeller.(Bu durum elektron mikroskobunda gözlemlenmektedir.) 

KULLANIMI

İlk uygulama  çiçeklenmenin başlamasıyla beraber (% 5 - % 10 çiçeklenme) ilk monilya ilacıyla beraber 100 litre suya 50 CC dozunda Flora-x uygulanır. Bu sayede gözlerin daha iyi ve sağlıklı  uyanmasını sağlar. Aynı zamanda çiçeklenmeyi  teşvik ederek meyve tutumu sağlanır.Yapraktan uygulanan tüm pestisit ve yaprak gübreleriyle karıstırılabilir.

Kirazda ikinci uygulama çiçeklenme % 90 tamamlandığında ikinci monilya ilaçlamasıyla beraber 100 litre suya 50 CC dozunda Flora-x uygulaması yapılır. Bu sayede meyve tutumunun mükemmel olmasını sağlar aynı zamanda çeşitli stres koşullarından meydana gelen döllenme problemini ortadan kaldırır.

Ben düşme döneminde potasyumlu gübrelerle beraber  100 litre suya 100 CC dozunda Flora-x kullanılır. Uygulanan gübrenin bitkide daha iyi taşınmasını ve alımını sağlar hemde Flora-x; meyvelerin daha iri, kaliteli olmasını sağlar.

Bir sonraki seneye yorulan ağaçların daha sağlıklı gir-mesi kışı daha iyi geçirmesi için ağaçlar yapraklarını dökmeden 15 gün önce Çinkoyla beraber 100 litre suya 100 CC dozunda Flora-x uygulanır. Bu uygulamada ise, ertesi yıl daha sağlıklı göz oluşumları gözlenir.

SONUÇLARI

Çiçeklenme döneminde görülen extrem iklim şartlarına karşı mukavemeti artıtırarak döllenme başarılı olur.

İlkbahar geç donlarına karşı  kirazda  doğan olumsuzluklar minimize olur.

Olgunlaşma ve hasat döneminde meyve çatlaması ortadan kalkar ve meyvelerin daha  saplam yapılı  olması sağlanmış olur.

Şekil ve renk yönünden tamamen birbirine benzeyen üstün meyveler  oluşur ve bu sayede meyvenin pazar değeri artmış olur. Ayrıca raf ömrünün daha uzun olmasına sebep olur.