yeni ürünlerimiz
hakkında bilgi almak için...

hemen bizimle iletişime geçin!

0232 - 478 33 60

FONKSİYONLARI

 FLORA-X, içerdiği biyolojik madde sayesinde besin ele-mentlerinin tamamını (biyolojik şelatör) generatif ve vegetatif faaliyetlerin olduğu zamanlarda, yapraklar,gövde,dal ve kök sistemlerı tarafından alınımını sağlayarak bitkinin tüm organlarına dağıtımını sağlayan bir üründür. 

 FLORA-X,tüm bitkilerde herbisit fitotoksitesini azaltan önemli bir ajandır.Eski ve zarar görmüş hücreleri yeniler.Hücre yapısının stabil bir hale gelmesini sağlar,hücre yenilemesi yaparak zarar görmüş aksamları hızla iyileştirir. Hücrelerdeki zararlı ve toksik maddeleri temizleyerek bütün bitkilerde herbisit fitotoksitesini ortadan kaldırır. 

 FLORA-X,bitkilerin bünyesindeki enzimleri yoğun bir şekilde çalıştırır.Bu sayede bitki gelişimi sağlıklı bır şekilde hızlanır. Bitkilerin metabolik  faaliyetlerini  düzenli bir şekilde hızlandırır.Tohumların çimlenme gücünü artırır.Hastalık ve zararlılara karşı mukavemeti atırırır.

 FLORA-X, bitkilerin kök sistemlerini geliştirmesi sonucunda toprak patojenlerine ve zaralılarına karsı bitkiyi daha mukavim bir hale getirir. 

 FLORA-X, kullanılan bitkilerde her sıcaklık ve ışık şiddetinde  fotosentez yapmasını sağladığı için, yoğun bir klorofil sentezi oluşumu sağlar. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan organik maddeleri karşılayarak protein ve karbonhidrat miktarını artırdığı için meyvelerdeki renk, irilik, tat ve kaliteyi azami derecede artırır. 

 FLORA-X, Cryopprotectan etkisiyle bitkileri kurak, sıcak ve don gibi olumsuz etkilere karsı sağlamlaştırır.Tam anlamıyla biostimulant etkiye sahiptir.(-5 dereceye kadar ani ve kısa süreli düşüşlerde bitkinin zarar görmesini engeller)Bitkilerin  şoktan çabuk çıkmasını sağlayarak, oluşan lezyonları, doku generasyonu yaparak iyileştirir. 

 FLORA-X,çiçeklenmeyi artırarak daha fazla meyve tutumu sağlanmış olur.Daha kaliteli iri ve üniform meyveler oluşur. 

 FLORA-X, tüm pestisit ve bitki besin elementleriyle karıştırılabilir.(Yağlarla ve CaO hariç) suyun yüzey gerilimini kırdığı için tam kaplama sağladığından ekstra yayıcı yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur.Ayrıca uygulanan pestisitlerin alımını kolaylaştırarak etkinliğini artırır. 

 FLORA-X,tamamen çevre dostudur. Pestisit fitotoksitesini önemli ölçüde yok eder. Bu özelliği sayesinde tüm bitkilerde ilaç kalıntısı veya diğer toksik maddelerin kalıntısı azalır.Bitkilerdeki pestisit rezidüsünü engeller.(Bu durum elektron mikroskobunda gözlemlenmektedir.)

KULLANIMI

Fidelerin toprağa şaşırtılmasından sonra kök teşekkülünün hızlandırılması ve toprağa adaptasyonun kolaylaştırılması için dekara 100 cc dozunda Flora-x uygulanmalıdır. 

Çeşitli stres koşulları altında (Biberde, kör çiçek oluşumu ve takoz meyve, domateste meyvelerin dökülmesi) gibi arazlarda 100 lt. suya 100 cc dozunda Flora-x uygulanır. 

•   Kış şartlarında düzenli bir kullanımla bitkiye 3-5 derece koruma sağlar. Bitki kesinlikle soğuk stresine girmez ve metabolik faaliyetler devam eder. Bunun için 10-15 gün ara ile 100 lt. suya 100 cc dozunda Flora-x uygulanır.

•   Bitkilerde eğer bakteriye, fungal ve viral hastalık etmenleri görülüyorsa, kullanılacak pestisitlerle etkinliğini arttırmak için aynı zamanda bitkiyi daha dayanıklı hale getirmek için pestisitlerle beraber Flora-x uygulanmalıdır.

SONUÇLARI

Sebzede Flora –x kullanılmasıyla;  

Tüm sebzelerde çiçeklenmenin teşviki için, kaliteli ve düzgün meyve oluşması için Flora-x uygulanır.

Sürekli Flora-x kullanılması durumunda uzun bir vejetasyon süresi ve buna bağlı uzun bir hasat dönemi, hasat sonrası depo ve raf ömrünün uzaması sağlanmış olur.

Sağlıklı bitkiler ve rezütüsüz mahsul elde edilir. Tüm bunlar aynı zamanda verim artışı demektir.