yeni ürünlerimiz
hakkında bilgi almak için...

hemen bizimle iletişime geçin!

0232 - 478 33 60

FONKSİYONLARI

• FLORA-X, içerdiği biyolojik madde sayesinde besin ele-mentlerinin tamamını (biyolojik şelatör) generatif ve vegetatif faaliyetlerin olduğu zamanlarda, yapraklar,gövde,dal ve kök sistemlerı tarafından alınımını sağlayarak bitkinin tüm organlarına dağıtımını sağlayan bir üründür. 

• FLORA-X,tüm bitkilerde herbisit fitotoksitesini azaltan önemli bir ajandır.Eski ve zarar görmüş hücreleri yeniler.Hücre yapısının stabil bir hale gelmesini sağlar,hücre yenilemesi yaparak zarar görmüş aksamları hızla iyileştirir. Hücrelerdeki zararlı ve toksik maddeleri temizleyerek bütün bitkilerde herbisit fitotoksitesini ortadan kaldırır. 

• FLORA-X,bitkilerin bünyesindeki enzimleri yoğun bir şekilde çalıştırır.Bu sayede bitki gelişimi sağlıklı bır şekilde hızlanır. Bitkilerin metabolik  faaliyetlerini  düzenli bir şekilde hızlandırır.Tohumların çimlenme gücünü artırır.Hastalık ve zararlılara karşı mukavemeti atırırır. 

• FLORA-X, bitkilerin kök sistemlerini geliştirmesi sonucunda toprak patojenlerine ve zaralılarına karsı bitkiyi daha mukavim bir hale getirir. 

• FLORA-X, kullanılan bitkilerde her sıcaklık ve ışık şiddetinde  fotosentez yapmasını sağladığı için, yoğun bir klorofil sentezi oluşumu sağlar. Bu sayede bitkinin ihtiyacı olan organik maddeleri karşılayarak protein ve karbonhidrat miktarını artırdığı için meyvelerdeki renk, irilik, tat ve kaliteyi azami derecede artırır. 

• FLORA-X, Cryopprotectan etkisiyle bitkileri kurak, sıcak ve don gibi olumsuz etkilere karsı sağlamlaştırır.Tam anlamıyla biostimulant etkiye sahiptir.(-5 dereceye kadar ani ve kısa süreli düşüşlerde bitkinin zarar görmesini engeller)Bitkilerin  şoktan çabuk çıkmasını sağlayarak, oluşan lezyonları, doku generasyonu yaparak iyileştirir. 

• FLORA-X,çiçeklenmeyi artırarak daha fazla meyve tutumu sağlanmış olur.Daha kaliteli iri ve üniform meyveler oluşur. 

• FLORA-X, tüm pestisit ve bitki besin elementleriyle karıştırılabilir.(Yağlarla ve CaO hariç) suyun yüzey gerilimini kırdığı için tam kaplama sağladığından ekstra yayıcı yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur.Ayrıca uygulanan pestisitlerin alımını kolaylaştırarak etkinliğini artırır. 

• FLORA-X,tamamen çevre dostudur. Pestisit fitotoksitesini önemli ölçüde yok eder. Bu özelliği sayesinde tüm bitkilerde ilaç kalıntısı veya diğer toksik maddelerin kalıntısı azalır.Bitkilerdeki pestisit rezidüsünü engeller.(Bu durum elektron mikroskobunda gözlemlenmektedir.) 

KULLANIMI

İlk uygulama tohum ilaçlamasıyla birlikte yapılabilir.

Tohum ilaçlaması yapılırken 1 dekarlık tohuma 50 cc Flora-x yeterli miktarda suya konularak iyice karıştırılır.

Bundan sonraki uygulama ilk cercospora mücadelesinde kullanılacak ilaçla birlikte dekara 50 ile 100 cc dozunda konulması önerilmektedir.

Yapraktan uygulanan tüm pestisid ve yaprak gübreleriyle karıştırılabilir.

Özellikle microelement ve potasyumlu yaprak gübresi verilirken dekara 100 cc dozunda Flora-x karıştırılarak uygulanmalıdır.

Bir vegetatif dönemde dekara en az 100 cc uygulanmalıdır.

SONUÇLARI

Daha hızlı bir gelişim sağlar.

Hastalık ve zararlıları karşı direnç oluşturur.

Yoğun bir klorofil sentezine bağlı olarak iri yumru oluşumu gözlenir.

Dengesiz sulama ve gübrelemeye, iklimsel faktörlere karşı mukavemet oluşturur.

Kuru ve organik madde miktarını (şeker oranını) ve kaliteyi artırır.

Normal şartlarda uygulanan yerlerde uygulanmayana göre %25 ile %50 arasında verim artışı sağlar.